สรุปรวมมาให้แล้ว "สินเชื่อสู้ภัยโควิด" สมัครสินเชื่อ + ทำสัญญาสินเชื่อสู้โควิด ผ่าน MyMo จากออมสิน

สรุปรวมมาให้แล้ว “สินเชื่อสู้ภัยโควิด” วิธี […]

รวมใจฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปกับ..สินเชื่อโควิดกรุงไทย กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและธุรกิจ กรุงไทยช่วยโควิด 2564

ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์รวมทั้งสถาบันการเงินหลายแห่งที่ปล่อยสินเชื่อโควิดเพื่อเป็นการให้วงเงินกู้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถขอสินเชื่อช่วงโควิดได้ผ่านสถานบันเงินต่าง ๆ ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษ อย่างธนาคารกรุงไทยเองก็ออกมาตรการสินเชื่อโควิดกรุงไทยเพื่อช่วยให้ประชาชนเหมือนกับสินเชื่อสุขใจออมสิน ให้สามารถกู้เงินไปหมุนเวียนได้เช่นกัน ทั้งนี้สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งผู้ที่เป็นบุคคลธรรมการวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการนำเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจก็ได้เช่นกัน ไม่รอช้า เราไปดูรายละเอียดของสินเชื่อเงินด่วนกรุงไทยกันเลยดีกว่า

สินเชื่อโควิดกรุงไทยสำหรับลูกค้าบุคลธรรมดา

สำหรับประชาชนซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปถ้าเป็นนิติบุคคลจะสมัครสินเชื่อโควิดไม่ได้ในแบบนี้ ผู้สมัครสินเชื่อโควิดกรุงไทยสามารถขอสินเชื่อช่วงโควิดกับมาตรการช่วยเหลือในระยะที่ 3 โดยจะมีระยะเวลาการขอสมัครลงทะเบียนได้จนถึง สิ้นปี 2564 โดยจะมีรายละเอียดแบ่งเป็น 3 แบบย่อยได้ดังต่อไปนี้

  1. แบบลักษณะเป็นสินเชื่อแบบหมุนเวียนพร้อมบัตรกดเงินสดอนุมัติไว โดยจะสามารถนำเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ยที่ชำระแล้ว ขอกู้เงินได้ใหม่ โดยจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานสุดถึง 48 งวด (เดือน) ทั้งนี้สามารถมีการขยายหรือปรับจำนวนงวดได้ตามความสามารถในการชำระหนี้ได้เลย อาจจะสามารถสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 บาท หรือมากกว่านั้นตามแต่จะได้การพิจารณา
  2. แบบลักษณะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีการกำหนดระยะเวลา จะได้รับการผ่อนชำระที่ลดลงไปอีก 30% จากวงเงินการผ่อนชำระแต่เดิมที่จะต้องผ่อนอยู่แล้ว และสามารถลดการผ่อนชำระดังกล่าวได้นานสุดถึง 6 เดือนเลยทีเดียว ( ผ่อนได้นานพอๆ กับสินเชื่อธนาคารกสิกรกันเลย ) 
  3.  แบบลักษณะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นการที่ผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์นำที่อยู่อาศัยมาช่วยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อ โดยจะสามารถเลือกรูปแบบการขอสินเชื่อ ได้แก่ สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน ทั้งนี้เมื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะได้รับการพักชำระเงินต้น แต่จะต้องชำระดอกเบี้ยตามปกติ ได้นานสูงสุดถึง 3 เดือน หรือหากไม่ได้พักชำระเงินต้นก็จะได้รับการลดค่างวดแทน นานสูงสุดได้ถึง 12 เดือน พร้อมกับสามารถรับเงินด่วนกรุงไทยโอนเข้าบัญชีได้เหมือนวิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินออนไลน์เช่นกัน

สินเชื่อโควิดกรุงไทยสำหรับลูกค้าธุรกิจ

  1. แบบเป็นโครงการชื่อว่า DR BIZ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจให้สามารถไปต่อได้อย่างมั่นคงในช่วงวิกฤตนี้นั้นเอง ผู้สมัครสินเชื่อโควิดกรุงไทยจะต้องประกอบกิจการอยางถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะให้วงเงินกู้ได้ระหว่าง 50-500 ล้านบาทเลยทีเดียว
  2. แบบมาตรการช่วยเหลือของสินเชื่อโควิดกรุงไทย เพื่อลูกค้ากลุ่มธุรกิจ SME โดยจะเป็นมาตรการเยียวยาเพื่อพักชำระเงินต้น ให้ชำระแค่ดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป รวมทั้งเพิ่มการขอวงเงินสินเชื่อSoft Loan ง่ายๆ รวดเร็วและปลอดภัยกว่าสินเชื่อนอกระบบอีกด้วย