เงินกู้สู้ไปด้วยกัน สู้โควิดจากกสิกรไทย

เงินกู้สู้ไปด้วยกัน สู้โควิดจากกสิกรไทย #เงินกู้ #ช่วยโ […]

สู้โควิดระลอกใหม่! ช่วยให้ธุรกิจยังไปต่อได้ด้วย.. 2 มาตรการสินเชื่อโควิดกสิกร 2564

ผู้ที่สมัครสินเชื่อโควิดไม่ได้จากสถาบันการเงินอื่นอย่าพึ่งท้อใจไป หรือสมัครสินเชื่อโควิดไม่ผ่านสักทีก็อย่าพึ่งหมดหวัง โควิดยังอยู่ เราก็ยังอยู่เช่นกัน ตั้งรับโควิดระลอกใหม่กับสินเชื่อเงินก้อนกสิกรจากธนาคารกสิกรไทยนั่นเอง ซึ่งผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อโควิดกสิกรสามารถเลือกรูปแบบการการรับเงินด่วนโอนเข้าบัญชีผ่านการขอสินเชื่อช่วงโควิดได้ด้วยกันถึง 2 มาตรการด้วยกัน ได้แก่ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู หรือมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณยังดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้เรามาดูรายละเอียดของสินเชื่อโควิดกสิกรกันเลยดีกว่า 

สินเชื่อโควิดกสิกรมาตรการที่ 1 สินเชื่อฟื้นฟู

กู้เงินเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ ไม่ต้องปิดกิจการ ไม่ต้องเลิกจ้าง ขอสินเชื่อช่วงโควิดช่วยฟื้นฟูธุรกิจสินเชื่อธนาคาร sme ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การขอสินเชื่อก้อนนี้จะต้องนำไปใช้กับธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำสินเชื่อเงินสด 30 นาทีกสิกรก้อนนี้มาชำระหนี้เดิมหรือต้องไม่นำมาขอรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงิน

  • หากเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าปัจจุบันจะสามารถขอสินเชื่อฟื้นฟูได้ 30% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้มีอยู่แล้วของธนาคาร พูดง่าย ๆ ว่าพิจารณาการขอวงเงินเพิ่มได้จากที่มีอยู่แล้ว
  • หากเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่ได้ขอสินเชื่อมาก่อน จะสามารถขอสมัครลงทะเบียนสินเชื่อโควิดได้สูงสุดที่ 20 ล้านบาท โดยจะต้องพิจารณารวมทุกสถาบันการเงินไม่เกินนี้
  • ธนาคารกสิกรไทยปล่อยสินเชื่อโควิดโดยมีอัตราดอกเบี้ย 2% ได้ใน 2 ปีแรก โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปี ในช่วงเฉลี่ย 5 ปี 
  • ปลอดการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นไปเลยทันทีใน 6 เดือนแรก 

สินเชื่อโควิดกสิกรมาตรการที่ 2 พักทรัพย์ พักหนี้

มีหนี้หนักอยู่แล้วขอพักฟนี้ก่อนได้ เพื่อช่วยให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินต่อธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยจะเป็นการช่วยลดภาระของภาคธุรกิจที่ต้องประคับประคองเรื่องรายจ่ายอย่างหนัก ช่วยในการลดเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งสินเชื่อโควิดกสิกรมาตรการที่ 2 พักทรัพย์ พักหนี้ เป็น (Asset Warehousing) จะให้ผู้ประกอบได้ทำการโอนหลักประกันให้กับธนาคารเพื่อเป็นการจขอชำระหนี้ที่ได้กู้เงินมา และธนาคารกสิกรไทยจะให้สิทธิ์ให้การซื้อคืนได้ในภายหลังได้เหมือนธนาคารกรุงไทยสินเชื่อนั่นเอง 

  • ธนาคารกสิกรไทยจะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ได้นำมาเป็นหลักประกันในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี 
  • ธุรกิจสามารถใช้ปหลักทรัพย์ดังกล่าวดำเนินธุรกิจต่อไปได้
  • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับสินเชื่อโควิดกสิกรมาตรการที่ 2 แต่อย่างใด 

ถือเป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างดี ทั้งนี้ลูกค้าที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อโควิดกสิกรสามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/promotion/Pages/debt-suspension-sme.aspx