#สินเชื่อสู้โควิด ออมสิน ปล่อยกู้ รอบใหม่ 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ผ่าน แอป MyMo ต้องทำยังไงออมสิน ปล่อยกู้ รอบใหม่ 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออมสิน ปล่อยให้กู้ยืมเงิน รอบใหม่ จำนวนเงินรายละ 10,000 บาท ผ่าน application mymo เริ่มให้กู้วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

**ออมสิน ปล่อยสินเชื่อบรรเทาความเดือด 10,000 บาท ยี่นกู้ผ่าน แอป MyMo
ดูที่

มีหลายๆ คน ถามว่า ทำไม ไม่มี เมนู สำหรับ กู้ยืมเงิน
เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลว่า : เพราะเมนูนี้จะขึ้นเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เขตสีแดงเข้มทั้ง 6 จังหวัดและจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ออมสินกำหนดเมนูนี้จะขึ้นมาอัตโนมัติ

จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด ดังนี้
-จังหวัดกรุงเทพมหานคร
-จังหวัดนนทบุรี
-จังหวัดปทุมธานี
-จังหวัดชลบุรี
-จังหวัดสมุทรปราการ
-จังหวัดเชึยงใหม่

#กู้เงินออมสินรอบใหม่ #สินเชื่อสู้โควิด #สินเชื่อออมสิน