สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จาก "ธนาคารออมสิน" ไม่มี 2 อย่างนี้ กู้เงินไม่ได้! เปิดเงื่อนไขสำคัญสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จาก “ออมสิน” ไม่มี 2 อย่างนี้ กู้เงินไม่ได้! เงื่อนไขสำคัญของ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” จาก “ออมสิน” ที่ให้เริ่มลงทะเบียน “กู้เงิน” พร้อมสรุป 2 …