สรุปมาตราการช่วยเหลือเรื่องสินเชื่อธนาคารต่างๆ เมษายน 2563 | Guru Livingสรุปมาตราการช่วยเหลือเรื่องสินเชื่อธนาคารต่างๆ จากวิกฤติไวรัสโควิด

ตอนนี้หลายๆธนาคารเริ่มมีนโยบายในการช่วยเหลือลูกหนี้ออกมาแล้วครับ มีทั้งพักชำระทั้งต้นและดอก หรือพักชำระแค่ดอกแตกต่างกันออกไปในแต่ละธนาคารนะครับซึ่งรายละเอียดที่ผมสรุปมามีดังต่อไปนี้ครับ
……………………………………………………………………………………
ธนาคารออมสิน

– เริ่มพักชำระหนี้ พักทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
– สำหรับลูกค้าสินเชื่อปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 63
– ไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใด ๆ หากไม่ประสงค์เข้าร่วมก็สามารถจ่ายชำระได้ตามปกติ
รายละเอียด
……………………………………………………………………………………
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส)
– มาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
– มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
– มาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
……………………………………………………………………………………
ธนาคาร UOB
– พักชำระดอกเบี้ยและเงินต้น 3 รอบบัญชี
-พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชี
– สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร
รายละเอียดเพิ่มเติม :
……………………………………………………………………………………
ธนาคารกรุงไทย
– ลูกค้าทุกราย (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน
– กรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน
– สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร
รายละเอียดเพิ่มเติม :
……………………………………………………………………………………
ธนาคารทหารไทย(TMB)และธนาคารธนชาติ
– สินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
– เริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
รายละเอียดเพิ่มเติม :
……………………………………………………………………………………
ธนาคาร CIMB
– พักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
– พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
– ลดค่างวดการผ่อนชำระ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
……………………………………………………………………………………
NOTE: การพักชำระเงินต้น หรือ หยุดการผ่อนชำระ (พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ตามมาตรการเยียวยาวิกฤตโควิด-19 ถ้าเราปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของธนาคารเราจะรไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตบูโร ข้อมูลจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

#covid19 #มาตราการพักชำระ #มาตราการสินเชื่อ #พักชำระหนี้ #ธนาคารออมสิน #ธนาคารอาคารสงเคราะห์ #ธอส #ธนาคารUOB #ธนาคารกรุงไทย #ธนาคารทหารไทย #CIMB