ธนาคารกรุงไทยพักชำระหนี้ 3 เดือนพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่ม เมษายน – มิถุนายน 2563 | Guru Livingธนาคารกรุงไทยพักชำระหนี้ 3 เดือน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่ม เมษายน – มิถุนายน 2563

ลูกค้าบุคคล
– สำหรับลูกค้าทุกราย : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน

ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับอาทิ Smart Money และอเนกประสงค์ 5 Plus

สินเชื่อบ้าน(สินเชื่อที่อยู่อาศัย) วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

ในกรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง : พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ทั้งสินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคล

ลูกค้าธุรกิจ
– สำหรับลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้าน : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือนสำหรับสินเชื่อธุรกิจ

ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายเวลาชำระหนี้ P/N และTrade Finance สูงสุด 6 เดือน

นอกจากนี้ธนาคารยังได้มีนโยบายต่างๆที่ช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารกรุงไทยได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้
– ธนาคารกรุงไทยได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR-0.25% เหลืออัตรา 6.62% ต่อปี
– ธนาคารกรุงไทยได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MRR-0.125% เหลืออัตรา 6.745% ต่อปี

สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมธนาคารออกสินเชื่อพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าชื่อว่า

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19
– ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 2% คงที่ 2 ปี
– วงเงินสุงสุด 20 ล้านบาท
– ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 4 ปี
– ฟรีค่าธรรมเนียมโอน รับ จ่าย 1 ปี

#ธนาคารกรุงไทย #กรุงไทย #กรุงไทยพักจ่ายหนี้ #กรุงไทยพักชำระหนี้ #กรุงไทยมาตราการช่วยเหลือ #กรุงไทยลดดอกเบี้ย #ธนาคารกรุงไทยลดดอกเบี้ย