กรุงไทยต้านภัยโควิด19 ตอน IMPEX MarineIMPEX Marine มั่นใจ กรุงไทยร่วมเคียงข้างฝ่าวิกฤติ

โควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ เมื่อเครื่องบินไม่ได้ทะยานขึ้นน่านฟ้า ธุรกิจขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศก็หยุดชะงัก
บริษัท Impex Marine (ประเทศไทย) ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งน้ำมันเครื่องบิน ต้องปรับกลยุทธ์ไปพร้อมกับมองหาโอกาสใหม่
เพื่อรักษาพนักงานที่ร่วมสร้างธุรกิจมาด้วยกัน

ธนาคารกรุงไทยพร้อมเคียงข้างให้ธุรกิจก้าวฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน